Projektujemy badania

Tematyka badawcza

Pomagamy określić i zaprojektować badania rynkowe potrzebne w firmie bądź instytucji.

Z

Badania postaw i zachowań klientów

Badania opisują typowego klienta oraz jego potrzeby i przyzwyczajenia związane z produktem/usługą
pozwalają poznać i zrozumieć czynniki i mechanizmy kształtujące postawy konsumentów/klientów

Z

Badania segmentacyjne klientów

Badania określają, na jakie jednorodne podgrupy dzielą się konsumenci/użytkownicy produktów/usług,
dają możliwość wytypowania grupy docelowej oraz sposobu dotarcia do klientów

Z

Badania jakości klientów

Celem badania jest sprawdzenie realizacji procedur obsługowych z wykorzystaniem metody Mystery Shopping
oraz Mystery Caller

Z

Badania satysfakcji klientów i partnerów handlowych

 • wskazują silne i słabe strony współpracy z firmą oraz aspekty do poprawy
 • wynikiem analiz jest zbudowanie syntetycznego WSKAŹNIKA SATYSFAKCJI KLIENTÓW
  (CUSTOMER SATISFACTION INDEX – CSI)
Z

Badania satysfakcji pracowników

 • służą zrekonstruowaniu klimatu i kultury organizacyjnej firmy
 • pozwalają na poznanie atmosfery wśród pracowników i ich zadowolenia z warunków pracy
Z

Badania związane z marką

 • badania wizerunku marki – sposobu postrzegania marki przez klientów w porównaniu z markami konkurencyjnymi
 • badania znajomości marek oraz zmiany wskaźników w czasie
 • badanie lojalności wobec marki
Z

Badania produktów, opakowań, nazwa

 • pozwalają na określenie najbardziej preferowanego przez konsumentów smaku, wyglądu, nazwy
 • umożliwiają określenie szans rynkowych, potencjalnego zainteresowania wśród klientów
 • badanie zarówno konceptów, jak i gotowych produktów
Z

Badania cenowe

 • polegają na określeniu cen optymalnych i akceptowalnych oraz elastyczności cenowej produktów
  w różnych grupach klientów
 • pozwalają na prowadzenie efektywnej polityki cenowej
Z

Badania reklam

 • w tym: pre-testy (przed emisją), post-testy (po emisji), badanie efektu kampanii – zmiana wskaźników
  znajomości i postrzegania marek/ produktów
 • służą określeniu zrozumienia przekazu reklamowego oraz wywoływanych emocji, skojarzeń
 • pozwalają na wybór projektu reklamy mającego największe szanse na sukces