Siła AT Research to zespół kompetentnych i doświadczonych specjalistów

Doświadczeni badacze

Siła AT Research to zespół kompetentnych i doświadczonych specjalistów, potrafiących zaprojektować i poprowadzić każdy, nawet najbardziej skomplikowany projekt badawczy.
Naszym klientom gwarantujemy opiekę doświadczonych badaczy nad wszystkimi etapami prac w ramach projektu.

Zespół analityków

Pracują z nami statystycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy wykonują analizy z badań w oparciu o pakiet SPSS oraz inne programy w sytuacji, gdy projekt tego wymaga.

Ankieterzy i koordynatorzy

Współpracujemy z siecią koordynatorów, ankieterów i rekruterów do badań, która swym zasięgiem obejmuje obszar całej Polski. W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie jakościowe i ilościowe w każdym z mniejszych lub większych ośrodków w Polsce.
Dzięki zastosowanym procedurom kontroli oferujemy wysoki standard jakości pracy w terenie.

Tomasz Sztolcman

Absolwent Zarządzania i Marketingu Politechniki Poznańskiej, specjalista w zakresie marketingu przemysłowego i badań rynku. Z badaniami opinii i rynku związany od 1998 roku. W tym czasie zrealizował kilkaset projektów badawczych opartych na różnych metodach pozyskiwania danych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu Zespołami Badawczymi. Ulubione tematy to badania produktowe oraz badania segmentacji i satysfakcji klientów.

Działamy zgodnie ze standardami profesjonalizmu i etyki zawodowej wyznaczanymi przez krajowe i międzynarodowe organizacje branżowe